Seglarskolorna 2021

Planering för 2021 års seglarskola pågår, befintliga texter på hemsidan är inaktuella.

Featured Post

Klubbstugan och Bastun stängda för uthyrning p.g.a covid-19

Featured Post

Farledsändring Stensö udde till T-bryggan, Kalmar kommun informerar.

Vi är nu färdiga med farledsändringen från Stensö udde in till T-bryggan och då menar vi den ”stora leden”. Vi hoppas att kunna fortsätta under den sena semesterperioden med Stensörännan och Fiskhamnen och i mitten av augusti fortsätt ner mot … Read More

Featured Post

Problem med nyhetsbrev

Ni som upplever att ni inte får vårat nyhetsbrev kolla att det inte har hamnat i skräpposten, om detta inte är problemet kontakta webbansvarig.

Featured Post