Bra att veta – tips

Tag kontakt med följande personer, om du behöver komma in på vår uppläggningsplats på Rökgatan för att exempelvis låna klubbtraktorn och ej har nyckel.

Detsamma gäller om du vill använda och köpa polletter till klubbens spolplatta och  högtrycksanläggning.

Klicka på länken för att kontakta Uppläggningsplats ansvarig

Tomas Johansson, Boatcenter mobil 073-05 86 652, thomas@boatcenter.se

 

 

För att låna klubbåtar krävs att du kan segla genom tidigare erfarenheter eller genomgått FSS seglarskola. Tag en kontakt med Båtansvarig