Intygsutbildningar våren 2021

Tyvärr har vi fått pausa våra lärarledda utbildningar i FSS klubbstuga på grund av smittorisken. Men det går fortfarande att skaffa ett Förarintyg, Kustskepparintyg eller SRC/VHF-intyg via nätbaserad utbildning.

Det finns såväl lärarledda distansutbildningar, som e-utbildningar att anmäla sig till.

Vill du orientera dig om kunskapsfordringarna för de olika intygen så finns denna information på https://batlivsutbildning.se/vara-intyg

Några förslag på leverantörer av intygsutbildningar:

Sjösportskolan https://www.sjosportskolan.se/online-kurser/kursutbud. Här kan du välja på distansutbildning eller e-utbildning. På e-utbildningarna har vi erbjudits en rabatt på 20%. Ange kod ´FSS´ om du bokar detta alternativ. Observera: När du beställer kursmaterial, tänk på att dessa kurser bygger på Övningssjökort Väst!

Svenska Seglarförbundet https://www.svensksegling.se/Utbildning/SSFWebbkurser/#Forarintyg Här finns utbildning för Förarintyg och du får 20% rabatt om du anger rabattkoden ´medlemiklubb´i kassan.

Navigationsskolan erbjuder alla tre intygsutbildningarna jag nämnde inledningsvis https://navigationsskolan.se/ .

Hur gör vi då med examinationerna?

Jag har talat med Christer Friedh i Karlskrona, som gärna kommer upp och examinerar. Han har modifierat processen något – det blir enbart skriftliga prov(med avstånd) och inga muntliga. Om ni hör av er till mig om era planer att gå en eller flera av on-linekurserna så planerar jag in lämplig examinationsdag/dagar med Christer. Värt att veta: Sjösportskolan har just nu testverksamhet igång för sina distanskurser, där man gör proven on-line – för dessa kurser behövs alltså ingen lokal examinator.

Frågor på detta? Kontakta mig, helst på mail: hasse@cidev.se  eller sök mig på 0709-415724.

Om flera av er medlemmar går kurs samtidigt kan jag tänka mig att vi lägger upp en grupp på FB, så att alla kan ställa frågor till varandra, få stöd av studiekamraterna och utbyta erfarenheter under kursernas gång. Låt mig veta era behov så försöker jag bistå så gott jag kan.

Bästa hälsningar

/Hasse (ansvarig FSS utbildningssektion)

Comments are closed.