Ordningsregler

För Klubbstugan:

Klubbstugan kan tillträdas efter överenskommelse med en av stugfogdarna. Klubbstugan skall städas och snyggas till, senast 12.00 efterföljande dag. Eventuella skador som uppkommer ska rapporteras och ersättas av hyrestagaren. Hyresgästen ansvarar även för att sopor tas bort från stugan efter hyrestillfället.

För Bastu:

Betalning sker innan bastubad. Bg 400-6169. Du som hyr måste vara minst 25 år.

Nyckel finns i klubbstugan till bastu & duschrum.

Vid ved-eldning
Fyll på ved
Alltid vatten i reservoaren på ved aggregat
Töm aska innan eldning från föregående badare

När du badat färdigt
Sopa och torka av golven i omklädningsrum, bastu och dusch.
Bastudörren in till bastun lämnas på glänt efter bad.
Lås och släck belysning.

Det är Du som hyr som har ansvar för att det är rent och snyggt när Du lämnar anläggningen.

Vid slarv av städning debiterar vi dig 200 kr extra.

Klubbåtar:

Båtarna skall förtöjas på sina respektive platser. Segel skall vikas och övrig utrustning läggas tillbaka i boden. Båtarna skall vara rengjorda efter användning. Vid all segling skall flytväst användas oavsett ålder.