Seglarskola ungdom hösten 2019

                       

Lär dig mer,

Uppdaterad information för 2019 kommer!

Anmälan gör du via mail till: Gunnar.johannesson55@gmail.com

Din anmälan skall innehålla följande information

Ange: Namn på deltagaren, fullständigt personnummer, målmans namn, telefon, mailadress till minst en förälder

Faktura på avgiften skickas till efter anmälan. Din plats är reserverad först när avgiften är FSS tillhanda.

När du anmäler dig till seglarskolan tillåter du i enlighet med PUL/GDPR att vi registrerar dig i vårt medlemsregister. För mer information se Medlem

Kontakt:
Frågor till Gunnar Johannesson mail se ovan, mob 0703-840 660

Välkommen!

Huvudsponsor av FSS Seglarskolor

sl_8030_c_pos_r1_web_390x107