FSS Seglarskolan

Vad gör vi som leder FSS seglarskolor?

Det övergripande målet är att introducerar och utbilda barn, ungdomar och vuxna i segling. Vi erbjuder kurser för nybörjare och fortsättningskurser. Vi har ambitioner att erbjuda mer men behöver ledare för det.

Vilka är vår målgrupp?

Alla som är intresserade skall få en en chans att lära sig segla. Barn- och ungdomarna skall vara minst 8 år. För vuxna finns ingen övre gräns, det är ganska vanligt med deltagare i 60-65 års åldern. När det gäller vuxna är majoriteten av deltagarna kvinnor. Alla skall kunna simma minst 200 meter. Alla skall bära flytväst på sjön.

Man behöver inte köpa en egen båt för att prova på, vi har 8-10 optimister och två C55:or samt två Rib båtar. Vi har också möjlighet att låna in ytterligare båtar. 

Optimistjolle
C55:a

Andra viktiga uppgifter

En annan viktig uppgift är att rekrytera utbildare instruktörer, hjälpledare som driver och operativt genomför våra kurser.

Vi är också i stort behov av administratörer som hjälper till med marknadsföring via Facebook och MailChimp. Vi behöver resurser som tar emot och bekräftar anmälningar till kurserna. Det krävs också en del administration i medlemsregister och hantering av aktivitetsbidrag, detta sker i RF:s IdrottOnline.

Vilka är vi?

Elin Tinnert instruktör
mail: elin.tinnert@gmail.com

Erik Håkansson organisation
mail: erik.hakansson@telia.com
mob: 070 – 355 08 78

Lars Rydeberg organisation
mail: lars.rydeberg@svenskcater.se
mob: 070 – 554 66 42

Är du intresserad?

Kontakta Lars.