Arbetsinsats

FSS har ett antal egna båtar och byggnader med tillhörande gräsytor, uppställningsplatser, spolplatta etc. Till detta kommer alla aktiviteter vi genomför i klubben. Vi i styrelsen och alla medlemmarna vill naturligtvis att detta sköts. FSS har av den anledningen en obligatorisk arbetsinsats för alla medlemmar.
Ambitionen är att alla medlemmar skall göra en liten insats, tillsamman blir det då mycket gjort om vi hjälps åt. Styrelsen vill att medlemmarna utför sin årliga arbetsinsats och därigenom slipper vi skicka fakturor.  Avgiften för utebliven arbetsinsats, är 600 SEK per år och medlem.

Under hemsidans meny Sektioner kan du få ytterligare information klicka på länken Klubb info /Sektioner/