Bra att veta – tips

Tag kontakt med följande personer, om du behöver komma in på vår uppläggningsplats på Rökgatan för att exempelvis låna klubbtraktorn och ej har nyckel.

Detsamma gäller om du vill använda och köpa polletter till klubbens spolplatta och högtrycksanläggning.

Klicka på länken för att kontakta Uppläggningsplats ansvarig