Tanken med sektioner

FSS är organiserat genom sektioner som operativt genomför vår verksamhet. Inom styrelsen har vi delat upp ansvaret så att en styrelseledamot är länken mellan sektionsansvarig och styrelsen.

Sektionsansvarigs uppdrag är organisera och bemanna sektionen med sektionsdeltagare.

Vår ambition är att varje sektion skall bestå av några medlemmar i en tightare grupp som träffas vid behov och fördelar arbetet inom gruppen av sektionsdeltagare eller tar hjälp av klubbens medlemmar vid FSS årliga arbetsdagar.

Är du intresserad att ingå i en sektion och därigenom utföra din årliga arbetsinsats ser du vilka sektioner vi har nedan:

Sektioner

– Administration                            – Uppställningsplatsen

– Torr & sjösättning                      – Seglarskola

– Båtvårdsgrupp                           – Klubbstuga

– Sponsor                                      – Bastu

– Utbildning                                   – Kappsegling

Klicka på länken för att hitta kontaktpersoner Kontaktpersoner