Miljöplan för FSS

Allmänt:  FSS har två anläggningar dels klubbhus i Färjestadens hamn dels en uppställningsplats på Rökgatan i Färjestaden. I anslutning till uppställningsplatsen finns också en spolplatta för båtar med en ansluten reningsanläggning. Spolplattan ägs av kommunen men FSS svarar för drift och underhåll. Färjestadens hamn ansvarar Mörbylånga kommunen helt för.

Kontrollplan
FSS:s sektion för uppställningsplatsen ansvarar under styrelsen för, 

  • Övervakning och underhåll av spolplattan
  • Provtagning av spolvattnet från reningssystemet
  • Journalföring över filterbyten och avfallsmängder vid spolanläggningen

Egenkontroll

  • Varje medlem/ båtägare har ansvar för att hålla sig uppdaterad om reglerna för den miljöhanteringsmässiga hanteringen av sin båt
  • Styrelsen ansvarar för att via sina nyhetsbrev och vid klubbsamlingar informera om nya miljöregler för båthantering
  • FSS sektion för sjö-o torrsättning av båtar ansvarar för att information om hanteringen av bottenfärger finns med i sina säsongsutskick

Farliga ämnen

  • FSS har ingen egen avfallsanläggning. Medlemmarna hänvisas till kommunens avfallsanläggning belägen endast 200 meter från uppställningsplatsen. Anläggningen har öppettider alla dagar i veckan, även helger
  • På uppställningsplatsen får ingen gasol förvaras. Drivmedel får endast förvaras ombord i fast installerad tank och högst 10 liter i reservdunk