Ordningsregler

För Klubbstugan:

  • Den som hyr klubbhuset ansvarar för att omgivningen inte störs och att festligheterna slutar senast kl. 01.00.
  • Klubbstugan kan tillträdas efter överenskommelse med en av stugfogdarna.
  • Klubbstugan skall städas och snyggas till.
  • Eventuella skador som uppkommer ska rapporteras och ersättas av hyresgästen.
  • Hyresgästen ansvarar även för att sopor tas bort från stugan efter hyrestillfället.
  • Betalningen för stugan skall göras senast tio dagar efter godkänd bokning till bankgiro nr 400-6169 eller Swish(123 254 9723).
  • Eventuella skador som uppkommit ska meddelas stugfogden och ersätts av hyresgästen.
  • Klubbstugan får ej hyras för annans räkning.
  • Minimiålder för att hyra lokalen är 25 år.

För Bastu:

Betalning sker innan bastubad. Bg 400-6169. Du som hyr måste vara minst 25 år.

Nyckel finns i klubbstugan till bastu & duschrum.

Vid ved-eldning
Fyll på ved
Alltid vatten i reservoaren på ved aggregat
Töm aska innan eldning från föregående badare

När du badat färdigt
Sopa och torka av golven i omklädningsrum, bastu och dusch.
Bastudörren in till bastun lämnas på glänt efter bad.
Lås och släck belysning.

Det är Du som hyr som har ansvar för att det är rent och snyggt när Du lämnar anläggningen.

Vid slarv av städning debiterar vi dig 200 kr extra.