Båtvårdsgruppen

Vad gör vi i Båtvårdsgruppen

Vi skapar förutsättningar för ungdomar och vuxna så de får chansen att prova på att lära sig segla. Detta sker genom att vi underhåller klubbens båtar det är inte så ansträngande men ack så viktigt.

-Ansvarar för underhållet av klubbens båtar, rib, C55:or och optimistjollar

-Tar ansvar för att kontrollera båtarna då de ligger sjön under sommarsäsongen, schema upprättas ev av båtvårdsgruppen

-Ansvarar för att reparationer sker eller blir utförda under säsongen

-Ansvarar för att inköp sker av enklare materiel och övrig utrustning som krävs för underhållet

-Ansvarar för att båtarna står uppställda på Rökgatan och inställda i tältet vintertid

-Ser över båtsläpen

-Ser över tältet på Rökgatan för vinterförvaring på uppställningsplatsen

-Laddar batteriet till stora-riben under vintern

Vilka är vi i Båtvårdsgruppen

Mikael Kainulainen samordnare/kontaktperson
mail; mikael@kainulainen.se
mob: 070 – 47 58 401

Robban Lindeborg
mail:r.lindeborg@gmail.com

Kenneth Johansson Birath
mail: kennethj98@hotmail.com
mob: 073-831 82 76‬

Vill du också hjälpa till?

Kontakta oss för frågor om deltagande; Mikael Kainulainen se ovan