FSS Vuxenseglarskola

Vi har fått ny mailadress

seglarskola@fssbk.se

Vad gör vi som leder Vuxenseglarskolan

Det övergripande målet är att introducerar och utbilda tonåringar och vuxna i segling och båtlivet. Vi erbjuder kurser för nybörjare och fortsättningskurser. Vi har ambitioner att erbjuda kurser med större båtar havskryssare men behöver ledare för detta. FSS erbjuder också en navigations kurser etc men det ansvarar inte denna gruppen för.

Vilken är målgruppen

Vi riktar oss till tonåringar och vuxna, kvinnor som män. Majoriteten av deltagarna i våra vuxenkurser har faktiskt varit kvinnor. Det kan vara rena nybörjare, de kanske har seglat som liten eller deras föräldrar kanske hade båt när dom var små. Det kan vara en motorbåtsägare som vill nu prova på segling.

Man behöver inte köpa en egen båt för att prova på! Vi har två c55:or en tre manna båt som är utmärkt för vuxna att lära sig segla. Vi har också möjlighet att låna in ytterligare båtar. 

Ledare

Rekrytering och utbildning av instruktörer och hjälpledare är en viktig uppgift.

Vi är också i stort behov av administratörer som hjälper till med marknadsföring via Facebook och MailChimp. Vi behöver resurser som tar emot och bekräftar anmälningar till kurserna. Det krävs också en del administration i medlemsregister och hantering av aktivitetsbidrag, detta sker i RF:s IdrottOnline.

Vilka är vi?

Johnny Billström  instruktör
mail: Johnny Billström
mob: 072-170 47 04

Johan Siwer organisation
mail: johansiwer@gmail.com

Erik Håkansson organisation
mail: erik.hakansson@telia.com
mob: 070 – 355 08 78

Är du intresserad av att hjälpa till?

Kontakta seglarskola@fssbk.se